اخبار و اطلاعیه
1396/7/19 چهارشنبهچهارشنبه96/7/19
همایش توسعه اقتصادی دریایی ایران،چالش ها و راهکارها
تاریخ برگزاری: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۶/۸/۱۵
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۵
برگزار کننده: مرکز مشاوره _ اطلاع رسانی و کارآفرینی شاخص پژوه
محل برگزاری همایش: شهر تهران 
عكس هاي مرتبط :

شنبه 25 آذر 1396   16:30:20