شنبه 11 خرداد 1392

                                     

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد نوری سپهر

سمت : معاون پژوهشی و فناوری

مدرک : PhD مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس :32555537-026 و 4-32558920-026

پست الکترونیکی:
dr.noorisepehr@abzums.ac.ir


آدرس : کرج - بلوار طالقانی شمالی- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری- جنب پست- دانشگاه علوم پزشکی البرز- معاونت پژوهشی و فناوری 


 
شنبه 29 مهر 1396   01:26:21