چهارشنبه 26 مهر 1391

 

 
ارتباط با دفتر معاونت پژوهشی و دفتر مجلات                                      

آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری- جنب پست- دانشگاه علوم پزشکی البرز-
معاونت پژوهشی و فناوری

مرکز تحقیقات SDH
آدرس: کرج- 45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات پروبیوتیک
آدرس: 
بلوار شورا، خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان باهنر، ساختمان دانشکده داروسازی 
        

پست الکترونیک:
Research@abzums.ac.ir


                    
        
شماره تلفن­های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

 
تلفن مستقیم: 32555537
فکس:32558938 
ردیف نام  و نام خانوادگی
 
سمت تلفن گویا داخلی
1 سهیلا منفرد

 
مسئول دفتر 32558920-4      671
2 فهیمه طاهری

 
کارشناس روابط عمومی 32558920-4      697
تلفن مستقیم
 
تلفن  گویا داخلی
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
 
3  دکتر مهری غلامی
 
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 
32558920-4 623
4 سوسن شاه خدابنده
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 32558920-4 623
5  ندا امیری منش
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 
 
32558920-4 623
6 سیده سمیه میرهاشمی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
کارشناس IT

 
32558920-4 112
مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی
 
7
دکتر قربانی
 
مدیر توسعه پژوهش 32558920-4 622
8 زهرا اسمعیلی
 
کارشناس پژوهش 32558920-4 698
9 کتایون صالحی

 
کارشناس پژوهش 32558920-4 696
10 سارا نیکخواه کارشناس پژوهش 32558920-4
 
670
دفتر ارتباط با صنعت
 
11 مهندس سیده آذر موسوی
 
مدیر ارتباط با صنعت 32558920-4 623
مراکز تحقیقاتی
 
12 دکتر محمدمهدی احمدیان عطاری

 
رئیس مرکز تحقیقات رشد 32558920-4 513
13 دکتر طیبه فصیحی

 
رئیس مرکز تحقیقات SDH 34643398
14 دکتر نوشین قویدل

 
کارشناس مرکز تحقیقات SDH 34643398
15 دکتر زهره خدائی رئیس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
32567176
16 دکتر محبوبه مهربانی معاون مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
32567176
17 خاطره امینی کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک و کمیته تحقیقات دانشجویی 32567176
18 دکتر سمیرا ساعی راد
کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
32567176
دفتر مجلات
 
19 دکتر رامین آذربهرام

 
مدیر اجرائی نشریه علمی پژوهشی البرز 32558920-4 108
20 مراد حاجیان مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی البرز
 
32558920-4 108
21 دکتر سیما رستمی

 
کارشناس مجله انتریک پاتوژن 32558920-4 112
امور مالی
 
22 علی پارسا نهاد
 
رئیس امور مالی 32558920-4 107
23 مریم خوش پیکر
 
کارشناس مالی 32558920-4 115
    امور عمومی 
  
                
24 محمد محمدی
 
مدیر امور عمومی 32558920-4 602


 
شنبه 29 مهر 1396   01:19:02