سه شنبه 26 فروردين 1393

                             


                            دکتر مصطفی قربانی
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری


مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

رتبه علمی: 
استادیار

آدرس پستی:
کرج-بلوار طالقانی- بلوار طالقانی شمالی- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری- جنب پست- دانشگاه علوم پزشکی البرز- -
دفتر مدیریت توسعه پژوهش

 آدرس الکترونیک
: Mqorbani1379@yahoo.com, Mqorbani1379@gmail.com

تلفن تماس: 4-32558920 داخلی 622

مشاهده CV
 

شنبه 25 آذر 1396   16:34:33