• ساعت : ۱۴:۱۵:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
  • کد خبر : ۵۷۲۹۵
    /  3
نشست مشترك كمیته تحقیقات شبكه همكار تهران و البرز
به گزارش روابط عمومي معاونت_نشست دبيران كميته تحقيقات دانشجويي با حضور دبيران دانشگاه هاي تهران، سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه آزاد تهران،سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي البرز و معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه برگزار شد.
بر اساس اين گزارش نشست فوق با هدف هماهنگي برگزاري كارگاه هاي پژوهشي شبكه همكار تشكيل گرديد.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0