اخبار و اطلاعیه
1396/7/17 دوشنبهدوشنبه96/7/17
دومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های روانی –اجتماعی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان با همکاری شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری استان سیستان و بلوچستان و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و سایر دستگاههای علمی و اجرایی استان در نظر دارد "دومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های روانی –اجتماعی" را بدنبال برگزاری موفق اولین همایش سال 94  از تاریخ  16 الي 17 اسفند ماه 1396در شهرستان چابهار( منطقه آزاد چابهار)    برگزار نماید 
مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 30/10/96 می باشد
موضوعات مورد بحث در كنگره
- بروز و شیوع آسیب های روانی – اجتماعی (اعتیاد، خشونت، خودکشی،حوادث جاده ای)
- مدیریت آسیب های روانی – اجتماعی
- آسیب های روانی – اجتماعی و خانواده
- پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جمعیت های مختلف
- حاشیه نشینی و عوارض روانی- اجتماعی مربوطه
- فضای مجازی و آسیب های روانی اجتماعی مربوطه
- اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی
- ابعاد روانپزشکی ، روان شناختی و جامعه شناختی آسیب های اجتماعی
آدرس دبيرخانه كنگره :زاهدان میدان دکتر حسابی ، پردیس علوم پزشكي زاهدان  - معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه  ، دفتر سمينارها   تلفن 33295792    فاكس :    05433295796   سايت اينترنتي : http://www.zaums.ac.ir  
            پست الكترونيكي:       psycho96@zaums.ac.ir

 
عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 27 اسفند 1396   03:29:22