اخبار و اطلاعیه
1396/8/24 چهارشنبه
فراخوان پنجم گرنت محقق جوان..

گرنت محقق جوان

    گرنت محقق جوان که زیرمجموعه گرنت اصلی است برای اولین بار در فراخوان سوم (مهرماه ۱۳۹۵) مؤسسه راه‌اندازی شده است. این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها می‌باشد. برای اطلاع از ارایه این گرنت به فهرست فراخوان‌ها مراجعه کنید.

  • شرایط متقاضی اصلی (PI): سه شرط الزامی عبارتند از: ۱- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سن کمتر از ۴۰ سال ۳- شاخص هیرش (h-index) معادل ۵ یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (برای کسب اطلاع از شاخص هیرش خود به سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی مراجعه کنید)
  • هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت می‌بایست حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال باشد. تنها در صورت ارایه نامه رسمی مبنی بر تأمین بخشی از هزینه کل از نهادهای دیگر، هزینه کل می‌تواند بیش از سقف مجاز هزینه درخواستی باشد.
  • حداکثر ۵۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.
  • سایر شرایط و مقررات مشابه گرنت‌ اصلی است.

مهلت دریافت طرح های تحقیقاتی اولیه یا پیش-پروپوزال (pre-proposals) از اول آبان‌ماه لغایت ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶ می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://nimad.ac.ir  مراجعه نمائید .
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:15:49