اخبار و اطلاعیه
1396/9/29 چهارشنبه
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی البرز

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش  و تقدیر از فعالان عرصه پژوهش و فناوری با حضور قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جناب آقای دکتر آخوندزاده، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر درفشی، اعضای محترم هیأت رئیسه، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی دانشگاه در سالن ابن سینا  در تاریخ 29/09/96 برگزار گردید.

در این مراسم از هشت نفر از پژوهشگران منتخب عضو هیات علمی دانشگاه که به تفکیک از هر یک از دانشکده ها یک نفر و 5 نفر پژوهشگر غیرهیات علمی از هر یک از معاونت های ستادی دانشگاه و همچنین 5 نفر دانشجوی برگزیده کمیته تحقیقات دانشجویی تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است انتخاب این پژوهشگران از بین مدارک ارسالی به معاونت تحقیقات و فناوری و صدور کارنامه پژوهشی برای هر یک از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه بر اساس آیین نامه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و بررسی مقالات و طرح های تحقیقاتی هر یک از پژوهشگران انجام شده است.

عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:15:53