اخبار و اطلاعیه
1396/7/19 چهارشنبهچهارشنبه96/7/19
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
بر اساس نامه  مشاور محترم  وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی به انضمام تصویر نامه رئیس محترم جمهور در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شایسته است موارد ذکر شده مورد عنایت و توجه قرار گیرد .
جهت مشاهده نامه اینجا کلیک کنید

.
عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 27 اسفند 1396   03:36:19