اخبار و اطلاعیه
1396/10/3 يكشنبهدوره آموزشی Online ناشرBMJ
امکان استفاده از دوره آموزشی با عنوان Research to Publication
به اطلاع می‌رساند‌، امکان استفاده از دوره آموزشی Online ناشرBMJ، با عنوان Research to Publication از اين تاريخ به مدت شش ماه در محیط دانشگاه از طريق آدرس http://rtop.bmj.com فراهم گرديده است. مجموعه عناوين مذکور شامل 200 ساعت آموزش در 48 موضوع اختصاصی است. راهنمای ثبت‌نام در بخش راهنماهای کتابخانه دیجیتال دانشگاه در دسترس می باشد.
 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:13:51