اخبار و اطلاعیه
1396/9/12 يكشنبه
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر JAMA
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر JAMA از طريق لینک موجود در بخش کتابخانه دیجیتال دانشگاه و یا آدرس زير به مدت سه ماه برای آن دانشکده/دانشگاه فراهم شده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بالينی پزشکی منتشر می‌کند. علاوه بر اين، JAMA Network دربرگيرنده فيلم‌ها و فايل‌های صوتی آموزشی و منابع آموزش مداوم پزشکی است.

https://jamanetwork.com/journals/jama


 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:14:29