اخبار و اطلاعیه
1396/10/11 دوشنبهاطلاعیه برگزاری کنگرهبین المللی در مشهد....
کنگره استراتژیهای پیشگیری عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار
دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار در سال 1397 در شهر مقدس مشهد برگزار می شود. اين کنگره با همت اساتید گروه اطفال، عفونی، جراحی و .... برگزار مي گردد و هدف از اجراي اين کنگره آشنايي با جديدترين دستاوردهاي دانشمندان در راه پيشرفت دانش پزشکي ايران مي باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 15 بهمن 1396
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/
مراجعه نمایید .
 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:14:51