اخبار و اطلاعیه
1396/7/5 چهارشنبهچهارشنبه96/7/5
اطلاعیه برگزاری کارگاه........
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی ، محققین و پژوهشگران

کارگاه آموزشی SPSS   مورخ 11/7/96  و روش تحقیق مورخ 19/7/96 دارای امتیاز بازآموزی توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی کمالی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی از ساعت 16-8 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار می گردد .
(قابل ذکر است ثبت نام  در محل برگزاری صورت می گیرد)
@pazhooheshalborz
عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 27 اسفند 1396   03:25:13