اخبار و اطلاعیه
1396/10/3 يكشنبهاطلاعیه دسترسی آزمایشی (Trial)
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه فيلم‌های آموزشی ناشر JoVE از طريق لینک موجود در بخش کتابخانه دیجیتال دانشگاه
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه فيلم‌های آموزشی ناشر JoVE از طريق لینک موجود در بخش کتابخانه دیجیتال دانشگاه و یا آدرس زير از این تاریخ به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم شده است. ناشر JoVE  بيش از 7000 مقاله تصويری در موضوعات علوم پايه و بالينی پزشکی، علوم دارويی و ساير رشته‌های علمی منتشر کرده است.
www.jove.com
 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:14:21