اخبار و اطلاعیه
1396/10/4 دوشنبهاطلاع رسانی کارگاه
برگزاری کارگاه spss- مرور سیستماتیک- مقاله نویسی در دی و بهمن ماه96
به اطلاع اعضای هیئت علمی و محققان می رساند کارگاه spss در تاریخ 24 و 25 دی ماه ساعت 8:30 توسط دکتر میترا رحیم زاده و کارگاه مرور سیستماتیک در تاریخ 4 بهمن ماه ساعت 8:30 توسط دکتر مصطفی قربانی و کارگاه مقاله نویسی در تاریخ 11 بهمن ماه ساعت 8:30 توسط دکتر مصطفی قربانی در سالن جرجانی برگزار خواهد شد، لذا جهت ثبت نام فرم الکترونیک ثبت نام کارگاه در وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری http://research.abzums.ac.ir را تکمیل نمائید. لازم به ذکر است به دلیل محدودیت فضا اولویت با 30 نفر ابتدای لیست ثب نام می باشد.
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:15:44