اخبار و اطلاعیه
1396/10/4 دوشنبهمعرفی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)
معرفی سامانه مدادجهت بهره برداری اعضای هیأت علمی
قابل توجه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران
 
          به استحضار می رساند سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) که دربرگیرنده بانک کامل و به روز از اطلاعات کتب منتشر شده دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده در آدرس http://books.research.ac.ir و لینک آن نیز در سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، در دسترس عموم می باشد. لذا از کلیه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دعوت بعمل می آید تا آثار تألیفی و ترجمه خود را به منظور چاپ با لوگوی دانشگاه به این مدیریت ارسال نموده تا پس از بررسی طبق آیین نامه مربوطه و چاپ کتاب، در اسرع وقت نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام گردد.
 
 
عكس هاي مرتبط :

دوشنبه 26 آذر 1397   19:14:34