لینک عکس دار

کتابخانه دیجیتاللینک به سایر مراکز

خدمات الکترونیکینظرسنجی

فرم نظر سنجی وب سایت
   
خوب
متوسط
ضعیف


اخبار
اطلاعیه
مطالب آموزشی
مناسبت ها
دوشنبه 29 مرداد 1397   11:29:38

گالری تصاویر

لینک سریع

- برنامه آموزشی دوره  کارشناسی ناپیوسته  رشته مامایی
- برنامه آموزشی دوره  کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

- برنامه آموزشی دوره  کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
- برنامه آموزشی دوره کاردانی رشته فوریت های پزشکی
- برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته فوریت های پزشکی

- برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان مامایی ناپیوسته در نیم سال تحصیلی دوم 97-96
- برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان پرستاری در نیم سال تحصیلی دوم 97-96
- برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان فوریت های پزشکی در نیم سال دوم 97-96
- برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان رشته ارشد مشاوره در مامایی در نیم سال تحصیلی دوم 97-96
- برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری در تابستان سال تحصیلی 1397
-برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری در تابستان سال تحصیلی 1397
- جلسات شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1396
- آرایش ترمی رشته پرستاری
- آرایش ترمی رشته مامایی
-آرایش ترمی رشته فوریت های پزشکی

ارتباط با ما

  تماس با دانشکده پرستاری
 • تماس با دانشکده پرستاری

  تلفن: 9-34336007
  داخلی 340
  تلفن: 34304433
  فکس:34301666
  آدرس: کرج، بلوار باغستان،بالاتر از
  پارک تختی،خیابان اشتراکی، گلستان
  یکم، دانشکده پرستاری

  Email : fnm@abzums.ac.ir