يكشنبه 19 آبان 1392

 
                                         دکتر مهری غلامی
                                           پزشک عمومی

  •  · مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز

آدرس پستی:

کرج- بلبوار طالقانی شمالی- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری- جنب پست- دانشگاه علوم پزشکی البرز- معاونت پژوهشی و فناوری


شماره تماس:
4-32558920 داخلی 633 


تلفن مستقیم: 32558935


 
يكشنبه 27 اسفند 1396   03:38:04