يكشنبه 19 آبان 1392

 
                                         دکتر مهری غلامی
                                           پزشک عمومی
مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ا لبرز

آدرس پستی:

کرج- 45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- معاونت پژوهشی و فناوری


شماره تماس:
34643922 داخلی 117 


تلفن مستقیم: 34643922


 

يكشنبه 31 تير 1397   17:22:08