يكشنبه 27 مرداد 1392نام و نام خانوادگی:سهیلا منفرد

سمت: مسئول دفتر

تلفن تماس: 4-32558920-026 داخلی 671


تلفن مستقیم: 32555537

فکس:
32558938
 
«شرح وظایف مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری»
 
Ø     ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه معاونت
Ø     دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه معاونت
Ø     تنظیم برنامه های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای حوزه معاونت
Ø     تهیه پیش نویس و پیگیری و تایپ نامه ها و مستندات مورد نیاز معاونت
Ø     پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت
Ø     اطلاع رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاون در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
Ø     ابلاغ دستورات صادره معاونت به اشخاص و واحدهای تابعه معاونت
Ø     انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
يكشنبه 27 اسفند 1396   03:33:28