يكشنبه 27 مرداد 1392نام و نام خانوادگی:سهیلا منفرد

سمت: مسئول دفتر

تلفن تماس:34643922-026 داخلی103


تلفن مستقیم: 34643922

فکس:
34644255

 
«شرح وظایف مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری»
 
Ø     ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه معاونت
Ø     دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه معاونت
Ø     تنظیم برنامه های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای حوزه معاونت
Ø     تهیه پیش نویس و پیگیری و تایپ نامه ها و مستندات مورد نیاز معاونت
Ø     پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت
Ø     اطلاع رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاون در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
Ø     ابلاغ دستورات صادره معاونت به اشخاص و واحدهای تابعه معاونت
Ø     انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
يكشنبه 31 تير 1397   17:18:05