دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه با تلاش مداوم و همکاری محققان و کارشناسان در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه، اقدام به بهبود و تقویت زیرساخت های پژوهشی نموده و انگیزه انتشار نتایج پژوهش ها را از طریق تسهیل چاپ و نشر کتب، پرداخت حق التشویق مقالات و حضور در همایش های داخلی و خارجی فراهم می نماید. همچنین با در اختیار گذاشتن دسترسی به منابع الکترونیک، امکان بهره برداری از آخرین اطلاعات علمی و پژوهش های انجام شده را برای محققین فراهم می نماید. علاوه بر این کلیه مسایل و موارد مربوط به علم سنجی اعضای محترم هیات علمی در سایت کشوری علم سنجی را پیگیری نموده و ارتباط با کتابخانه ها را جهت بروز رسانی منابع آنها پیوسته در دست اقدام دارد تا با انجام این فعالیت ها بتواند توان و قدرت علمی دانشگاه را ارتقاء دهد.
 
يكشنبه 31 تير 1397   17:21:27