سه‌شنبه 2 مهر 1392نام و نام خانوادگی:
سیده سمیه میرهاشمی

مدرک تحصیلی:
لیسانس کامپیوتر

سمت:
کارشناس IT

تلفن تماس:
34643922 داخلی148
نام و نام خانوادگی:
ندا امیری منش

مدرک تحصیلی: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی

تلفن تماس: 34643922 
داخلی 122
نام و نام خانوادگی: سوسن شاه خدابنده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی

تلفن تماس:34643922 داخلی 122

 
يكشنبه 31 تير 1397   17:19:26