چهارشنبه 26 مهر 1391

 
                                    

آدرس: کرج - 45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن اپراتور گویا
02634643398

 02634643822
 02634643254 

پست الکترونیک: Research@abzums.ac.ir


                    
        
شماره تلفن‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 
تلفن ریاست: 02634644255
فکس:34644255-026 

 
ردیف نام  و نام خانوادگی
 
سمت تلفن مستقیم داخلی
1 سهیلا منفرد

 
مسئول دفتر 34643922    103
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
 
تلفن مستقیم: 34643176
 

 
تلفن گویا داخلی
3  دکتر مهری غلامی
 
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
117
4 سوسن شاه خدابنده
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
02634643398
 02634643822
 02634643254 
122
5  ندا امیری منش
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
122
6 سیده سمیه میرهاشمی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
کارشناس IT

 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
148
مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی
 
7
دکتر قربانی
 
مدیر توسعه پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
116
8 زهرا اسمعیلی
 
کارشناس پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
118
9 شیرین ریاحی

 
کارشناس پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
144
اداره فناوری سلامت
 
10 مهندس سیده آذر موسوی
 
مدیر اداره فناوری سلامت
02634643398
 02634643822
 02634643254 
11 دکترلیدا رفعتی کارشناس اداره فناوری سلامت
02634643398
 02634643822
 0263464325
4 
مراکز تحقیقاتی
 
12 دکتر محمدمهدی احمدیان عطاری

 
رئیس مرکز تحقیقات رشد
02634643398
 02634643822
 02634643254 
13 دکتر طیبه فصیحی

 
رئیس مرکز تحقیقات SDH
02634643398
 02634643822
 02634643254 
14 دکتر نوشین قویدل

 
کارشناس مرکز تحقیقات SDH
02634643398
 02634643822
 02634643254 
15 دکتر زهره خدائی رئیس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
16 دکتر محبوبه مهربانی معاون مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 

02634643398
 02634643822
 0263464325
4 
دفتر مجلات
 
17 دکتر رامین آذربهرام

 
مدیر اجرائی نشریه علمی پژوهشی البرز 32558920-4 108
18 مراد حاجیان مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی البرز
 
32558920-4 108
19 دکتر سیما رستمی

 
کارشناس مجله انتریک پاتوژن
02634643398
 02634643822
 026346432
54 
111
کمیته اخلاق
 
20 کتایون صالحی کارشناس اخلاق  02634643822
02634643254 
0263464339
8

امور مالی
21 مریم خوش پیکر
 
کارشناس مالی
02634643398
 02634643822
 026346432
54 
166
امور اداری
 
22 فهیمه طاهری کارشناس اداری
 

02634643398
 02634643822
 026346432
54 
168
امور عمومی
 
تلفن مستقیم: 34643757 
 
23 آقای ادریسی
 
مدیر امور عمومی 02634643254
02634643822
026346433
98
105


 
شنبه 26 اسفند 1396   09:34:02