چهارشنبه 26 مهر 1391

 
                                    

آدرس: کرج - 45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن اپراتور گویا
02634643398

 02634643822
 02634643254 

پست الکترونیک: Research@abzums.ac.ir


                    
        
شماره تلفن‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 
تلفن ریاست: 02634644255
فکس:34644255-026 

 
ردیف نام  و نام خانوادگی
 
سمت تلفن مستقیم داخلی
1 سهیلا منفرد

 
مسئول دفتر 34643922    103
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
 
تلفن مستقیم34643176
 

 
تلفن گویا داخلی
2  دکتر مهری غلامی
 
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
117
3 سوسن شاه خدابنده
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
02634643398
 02634643822
 02634643254 
122
4  ندا امیری منش
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
122
5 سیده سمیه میرهاشمی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
کارشناس IT

 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
148
مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی
 
6
دکتر قربانی
 
مدیر توسعه پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
116
7 زهرا اسمعیلی
 
کارشناس پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
118
8 شیرین ریاحی

 
کارشناس پژوهش
02634643398
 02634643822
 02634643254 
144
اداره فناوری سلامت
 
9 مهندس سیده آذر موسوی
 
مدیر اداره فناوری سلامت
02634643398
 02634643822
 02634643254 
167
مراکز تحقیقاتی
 
10 دکتر محمدمهدی احمدیان عطاری

 
رئیس مرکز تحقیقات رشد
02634643398
 02634643822
 02634643254 
159
11 دکتر طیبه فصیحی

 
رئیس مرکز تحقیقات SDH
02634643398
 02634643822
 02634643254 
140
12 دکتر نوشین قویدل

 
کارشناس مرکز تحقیقات SDH
02634643398
 02634643822
 02634643254 
140
13 دکتر زهره خدائی رئیس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 

02634643398
 02634643822
 02634643254 
137
14 دکتر محبوبه مهربانی معاون مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 

02634643398
 02634643822
 0263464325
4 
138
15 دکتر فاطمه سلیمانی فر کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک 02634643398
 02634643822
 0263464325
4 
16 دکتر صولت اسلامی کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک 02634643398
 02634643822
 0263464325
4 
130
17 دکتر غلامرضا عزیزی معاون مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر 02634643398
02634643822
02634643264
دفتر مجلات
 
18 دکتر رامین آذربهرام

 
مدیر اجرائی نشریه علمی پژوهشی البرز 32558920-4 108
19 مراد حاجیان مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی البرز
 
32558920-4 108
20 دکتر سیما رستمی

 
کارشناس مجله انتریک پاتوژن
02634643398
 02634643822
 026346432
54 
111
کمیته اخلاق
 
21 کتایون صالحی کارشناس اخلاق  02634643822
02634643254 
0263464339
8
126

امور مالی
22 مریم خوش پیکر
 
کارشناس مالی
02634643398
 02634643822
 026346432
54 
166
23 راحیل محبی کارشناس مالی 02634643398
02634643822
02634643254
166
امور اداری
روابط عمومی
24 فهیمه طاهری کارشناس اداری
 

02634643398
 02634643822
 026346432
54 
168
امور عمومی
 
تلفن مستقیم: 34643757 
 
25 آقای محمد محمدی
 
مدیر امور عمومی 02634643254
02634643822
026346433
98
105


 
يكشنبه 31 تير 1397   17:22:24