سه‌شنبه 26 فروردين 1393

                             


                            دکتر مصطفی قربانی
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری


مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

رتبه علمی: 
استادیار

آدرس پستی:
کرج-45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- معاونت تحقیقات و فناوری- طبقه سوم- 
دفتر مدیریت توسعه پژوهش

 آدرس الکترونیک
: Mqorbani1379@yahoo.com, Mqorbani1379@gmail.com

تلفن تماس: 34643922 داخلی 116

مشاهده CV
 

يكشنبه 31 تير 1397   17:23:27