اخبار

کسب رتبه علمی-پژوهشی برای مجله انتریک پاتوژن
کسب رتبه علمی -پژوهشی برای مجله انتریک پاتوژن (International Journal of Enteric Pathogens) را که نشان از رشد و بالندگی علمی این دانشگاه دارد، به تمامی کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشکده های تابعه و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی البرز تبریک عرض می نمائیم.
سه‌شنبه 3 مهر 1397   19:28:34