سه شنبه96/7/18 جلسه هسته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید .
روز دوشنبه مورخ 17/7/96 جلسه ای با حضور دکتر نوری سپهر معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر آبروش ریاست دانشکده دندانپزشکی، دکتر اعتباریان مدیر پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و سایر اعضای هیأت علمی به همراه دانشجویان دانشکده برگزار گردید. این جلسه با هدف شفاف سازی برنامه ها و مسیرهای پژوهشی در جهت تسهیل در دستیابی به اهداف و گسترش پروژه های پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تشکیل شد.  
در این جلسه معاون محترم تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد در جهت تسهیل و ارتقاء پژوهش در این دانشکده از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.


                                                          

 
يكشنبه 27 اسفند 1396   03:14:46