علم سنجی
اطلاعیه کارگاه آموزشی یکروزه علم سنجی

به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی یکروزه علم سنجی برای پژوهشگران دانشگاه در تاریخ 28 بهمن ماه  سال جاری در ستاد دانشگاه، طبقه اول، سالن جرجانی برگزار خواهد شد. جهت شرکت در این کارگاه از طریق فرم الکترونیک ثبت نام در کارگاه موجود در وب سایت معاونت پژوهشی اقدام فرمایید.

 
دوشنبه 26 آذر 1397   19:14:39