• ساعت : ۱۰:۴۴:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 25
  • کد خبر : ۸۶۳۷۵
ابلاغ آئین نامه بازبینی شده ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
آئین نامه بازبینی شده نهایی و فرآیند ترفیع پایه استحقاقی اعضای هیات علمی ابلاغ شد .

با توجه به اهمیت پایش و ارزیابی عملکرد سالیانه اعضای هیأت علمی در راستای تسهیل فرآیند ارتقاء مرتبه علمی و لزوم بازبینی آیین نامه اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی، آیین نامه نهایی بازبینی شده و فرآیند ترفیع پایه استحقاقی  در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1400/01/31 تصویب گردید .

از تاریخ ابلاغ ملاک عمل کمیته منتخب ترفیع هر واحد صرفا فرآیند و آئین نامه فوق می باشد .

فایل آیین نامه ترفیع

فریند ترفیع

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0