لینک های مفید

لینک ویژه منابع الکترونیک

 


 

 قبل از استفاده از منابع الکترونیک به سایت معاونت پژوهشی قسمت فرمهای الکترونیک، فرم دسترسی به منابع الکترونیک مراجعه نمائید و User و Password خود را جهت استفاده از منابع الکترونیک در داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه دریافت نمائید.

جهت استفاده از منابع الکترونیک در داخل شبکه دانشگاه:
1- فایل vpnconection را دانلود و در سیستم خود ذخیره نمائید و طبق تصاویر زیر عمل نمائید.

2- تب properties را کلیک کرده و وارد صفحه زیر می شوید.
3- در تب General قسمت اول IP را طبق تصویر 172.30.1.1وارد می کنیم و OK را می زنیم.
4- طبق تصویر تب conect را کلیک کرده و user و password ای که از طریق فرم الکترونیک دریافت نموده اید را وارد کرده و از منابع الکترونیک موردنظر استفاده نمائید.
دسترسی به منابع الکترونیک خارج از شبکه دانشگاه:
تمام مراحل 1 تا 4 قبل را انجام می دهیم فقط در قسمت دوم وقتی تب properties را کلیک کردیم به جایIP قبلی IP تصویر زیر 217.218.204.146 را وارد می کنیم و ادامه مراحل را مانند قبل ( دسترسی به منابع الکترونیک در داخل دانشگاه)  تکرار می کنیم .
                                                                                                                             فایل کانکشن را از اینجا دانلود نمائید
    توجه: همزمان نمی توانید از vpn و اتوماسیون اداری استفاده نمائید.  
قابل توجه:
جهت استفاده از پایگاه اطلاعاتی magiran به vpn نیاز نیست و این پایگاه بدون استفاده از vpn قابل دسترسی می باشد.

                                                                               

 

دسترسی آزمایشی (Trial) به بانک اطلاعاتی Embase از تاریخ 5 اسفند 94 به مدت یک ماه برقرار شده است.

                                                       
جهت لینک به سایت اینجا را کلیک کنید


دسترسی آزمایشی (Trial) به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ از تاریخ 15 اسفند 94 به مدت دو ماه برقرار شده است.
                                                        جهت لینک به سایت اینجا را کلیک کنید


منابع الکترونیکی در دسترس


دوشنبه 3 تير 1398   22:58:15