فرم
فرم درخواست حق التالیف مقالات چاپ شده
* نام :
* نام خانوادگی :
* کد ملی :
* انتخاب نمایید :
تلفن همراه :
* آدرس ایمیل :
* شماره حساب بانک ملت :
اطلاعات کلی مقاله
عنوان انگلیسی مقاله :
* نام مجله :
* ISSN مجله : در صورت عدم وجود eISSN , pISSN را وارد نمائيد.
pISSN(چاپی) یا eISSN(الکترونیکی) مجله :
* تاریخ انتشار(شمسی یا میلادی) : جهت درج تاريخ، روز اول ماه مورد نظررا انتخاب نمائيد به طور مثال اگر تاريخ انتشار مجله شهريور 92 مي باشد 1/6/92 انتخاب شود.
* لینک مقاله چاپ شده در منابع الکترونیک مورد نظر لینک مجله قابل قبول نیست
* دوره/volume :
* شماره issue :
* شماره صفحه :
* نوع نویسنده :
نام سایر نویسندگان : (فقط اسامي افراد داراي affiliation دانشگاه علوم پزشكي البرز)
* بالاترین بانک اطلاعاتی که مجله در آن نمایه می شود.
* نوع مقاله :
کد طرح : چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشي مصوب دانشگاه البرز يا ساير دانشگاهها مي باشد كد طرح را وارد كنيد
در صورت نداشتن كد طرح، عنوان طرح پژوهشي مصوب وارد شود.
* آپلود فایل PDF مقاله چاپ شده در مجله که دارای شماره صفحه باشد :
تاریخ ثبت فرم :
خواهشمند است چنانچه مبلغی بابت حق تالیف مقاله فوق به اینجانب و همکاران تعلق می گیرد به اینجانب پرداخت نماییدو اینجانب تعهد می نمایم سهم دیگر نویسندگان را به نحو شایسته پرداخت نمایم.
توجه : اولا دقت شود تا قبل از اینکه دکمه تائید را انتخاب کنید مجاز به هرگونه ویرایش و تغییر می باشید و با انتخاب دکمه تائید مقاله قفل خواهد شد و امکان ویرایش مقاله را نخواهید داشت.